Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2403/BTC-TCHQ năm 2015 về tạm nhập hàng hóa qua điểm thông quan Co Sa thuộc cửa khẩu chính Chi Ma tỉnh Lạng Sơn do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2403/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2403/BTC-TCHQ
V/v tạm nhập hàng hóa qua điểm thông quan Co Sa thuộc cửa khẩu chính Chi Ma tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Trả lời công văn số 1147/BCT-XNK ngày 30/01/2015 của Bộ Công Thương đề nghị tham gia ý kiến đối với đề xuất của UBND tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 09/BC-UBND ngày 19/01/2015 về việc cho phép tạm nhập hàng hoá qua Điểm thông quan Co Sa để xuất sang nước khác. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 11 Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các quy định về quản lý nhà nước đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất thì việc tạm nhập hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất để tái xuất sang nước thứ ba không được phép thực hiện qua cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan trong và ngoài khu kinh tế cửa khẩu. Việc tạm nhập hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan biên giới thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 09/BC-UBND ngày 19/01/2015 và ý kiến đánh giá của Bộ Công Thương tại công văn số 1147/BCT-XNK nêu trên thì điểm thông quan Co Sa nằm trong phạm vi khu vực cửa khẩu chính Chi Ma theo công văn số 4623/VPCP-KTTH ngày 23/6/2014 của Văn Phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phạm vi các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn; tại đây đã có đầy đủ các lực lượng chức năng của cửa khẩu Chi Ma quản lý; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất qua điểm thông quan Co Sa trong thời gian qua mang lại hiệu quả, phát huy lợi thế trong trao đổi thương mại biên giới; công tác quản lý tại Điểm thông quan đảm bảo chặt chẽ đúng quy định chưa để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại.

Để tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới, Bộ Tài chính thống nhất với ý kiến của Bộ Công Thương và UBND tỉnh Lạng Sơn đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được thực hiện cơ chế thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua điểm thông quan Co Sa để tái xuất sang nước khác với các điều kiện:

- Mặt hàng được tạm nhập bao gồm: hợp kim các loại, quặng kim loại, hợp chất kim loại có hàm lượng cao;

- Giới hạn số lượng doanh nghiệp đảm bảo điều kiện hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất các mặt hàng được phép tạm nhập qua điểm thông quan Co Sa, giao UBND tỉnh Lạng Sơn lựa chọn và quyết định, trong đó quy định các doanh nghiệp phải đăng ký tuyến đường vận chuyển, thời gian tái xuất, cửa khẩu tái xuất với cơ quan hải quan để thực hiện giám sát đảm bảo không để thẩm lậu hàng hóa vào nội địa.

- Thời gian thực hiện thí điểm đến hết 31/12/2015, sau thời gian trên sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả và công tác quản lý nếu đảm bảo thì Bộ Công Thương thống nhất với các ngành chức năng trình Thủ tướng Chính phủ cho thực hiện lâu dài tại điểm thông quan Co Sa và một số cửa khẩu phụ điểm thông quan khác đã có đầy đủ lực lượng chức năng, đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật tại các tỉnh biên giới trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Công Thương tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2403/BTC-TCHQ năm 2015 về tạm nhập hàng hóa qua điểm thông quan Co Sa thuộc cửa khẩu chính Chi Ma tỉnh Lạng Sơn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.014
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118