Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2392/TCHQ-GSQL 2020 chính sách quản lý khí N2O nhập khẩu dùng cho thực phẩm

Số hiệu: 2392/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 15/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2392/TCHQ-GSQL
V/v chính sách quản lý khí N2O nhập khẩu dùng cho thực phẩm

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình quản lý về hải quan đối với mặt hàng Dinitơ monoxit (công thức hóa học N2O), Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của địa phương và kiến nghị của doanh nghiệp về việc chính sách quản lý mặt hàng khí N2O nhập khẩu dùng cho thực phm; Trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế tại công văn số 616/ATTP-KN ngày 05/03/2020 và Bộ Công Thương tại công văn số 209/HC-CNHC ngày 11/03/2020, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mặt hàng khí N2O (Nitơ oxyd) thuộc Danh mục hàng hóa là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc diện quản lý chuyên ngành ban hành kèm Thông tư số 05/2018/TT-BYT ngày 05/04/2018 của Bộ Y tế, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu để làm thực phẩm thì người khai phải nộp Bản tự công bố sản phẩm hoặc Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm là phụ gia thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và các văn bản hiện hành liên quan đến quản lý phụ gia thực phẩm; không yêu cầu phải có Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất, hạn chế sản xuất, kinh doanh theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh (thay trả lời công văn số 12/HQHCM-GSQL)
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2392/TCHQ-GSQL ngày 15/04/2020 về chính sách quản lý khí N2O nhập khẩu dùng cho thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.171

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!