Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 239/GSQL-GQ2 năm 2015 về thanh khoản loại hình sản xuất xuất khẩu trên hệ thống VNACCS/VCIS do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 239/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/GSQL-GQ2
V/v: thanh khoản loại hình sản xuất xuất khẩu trên hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH VKX.
(Đ/c: 139 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời công văn số 150316/VKX ngày 16/3/2015 của Quý Công ty về việc thanh khoản loại hình sản xuất xuất khẩu trên hệ thống VNACCS/VCIS, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 39 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và Điều 23 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính thì việc quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thực hiện theo nguyên tắc “Tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phải có trước tờ khai xuất khẩu sản phẩm”. Theo đó, trường hợp Công ty sử dụng tờ khai nhập khẩu đăng ký sau ngày tờ khai xuất khẩu để thực hiện thanh khoản, quyết toán là không đúng với quy định hiện hành.

Đề nghị Công ty có văn bản giải trình lý do, nêu rõ các tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu đã đưa vào quyết toán, chưa đưa vào quyết toán để Chi cục nơi làm thủ tục quyết toán xem xét, giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH VKX biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 239/GSQL-GQ2 năm 2015 về thanh khoản loại hình sản xuất xuất khẩu trên hệ thống VNACCS/VCIS do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.879

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155