Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 236/GSQL-GQ2 năm 2015 vướng mắc mã loại hình xuất nhập khẩu đối với trường hợp xuất trả chủ hàng nước ngoài nguyên liệu của hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 236/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 236/GSQL-GQ2
V/v vướng mắc mã loại hình XNK đối với trường hợp xuất trả chủ hàng nước ngoài nguyên liệu của hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc về mã loại hình đối với trường hợp xuất trả nguyên liệu không còn nguyên trạng như khi nhập khẩu của hợp đồng gia công cho chủ hàng nước ngoài của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 230/HQQNg-NV ngày 13/3/2015. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Mã loại hình xuất nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2014 của Tổng cục Hải quan.

Theo đó, nguyên, phụ liệu (còn nguyên trạng hoặc không còn nguyên trạng như khi nhập khẩu) của hợp đồng gia công khi xuất trả chủ hàng nước ngoài thì áp dụng mã loại hình B13.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/hiện);
-
Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 236/GSQL-GQ2 năm 2015 vướng mắc mã loại hình xuất nhập khẩu đối với trường hợp xuất trả chủ hàng nước ngoài nguyên liệu của hợp đồng gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.228

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44