Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2359/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý Hải quan Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 05/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2359/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc của Công ty Cổ phần Chilani

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Công ty Cổ phần Chilani

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5768/VPCP-ĐMDN ngày 01/7/2019 của Văn phòng Chính phủ yêu cầu giải quyết kiến nghị của Công ty Công ty CP Chilani liên quan đến phản ánh thời gian kiểm tra hàng hóa lâu dẫn đến tăng chi phí cho doanh nghiệp. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 12/6/2019, Công ty Cổ phần Chilani đăng ký nhập khẩu theo tờ khai số 102696279230/A11 với hàng hóa khai báo là Phôi xà phòng, nguyên liu đsản xuất xà phòng, 25kg/unit, hàng mới 100%”, tờ khai có mã phân loại kiểm tra là 3 (luồng đỏ - kiểm tra thực tế hàng hóa). Cơ quan hải quan đã tiến hành thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Hải quan, quy định tại khoản 5 Điều 29 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và quy định tại Điều 29 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Khi lấy mẫu mặt hàng phôi xà phòng để thử nhanh, thì mẫu hàng phản ứng dương tính với Ketamin. Đây là chất cấm không được phép nhập khẩu. Toàn bộ quá trình kiểm tra đều có sự chứng kiến và xác nhận của đại diện Công ty CP Chilani và được ghi nhận tại Biên bản chứng nhận số 337/BB-HC12 ngày 18/6/2019 và Biên bản chứng nhận số 341/BB-HC12 ngày 19/6/2019.

Để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp và đảm bảo công tác quản lý hải quan, cơ quan hải quan đã thống nhất với Công ty Cổ phần Chilani chuyển mẫu đlàm thủ tục trưng cu giám định đxác định chính xác hàng hóa nhập khẩu. Ngay khi nhận được kết quả giám định s3066/C09B ngày 24/6/2019 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, cơ quan hải quan đã tiến hành thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Công ty Cổ phn Chilani biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Phòng TM&CN Việt Nam (VCC
I) (đbiết);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2359/GSQL-GQ1 ngày 05/08/2019 thời gian kiểm tra hàng hóa do Cục Giám sát quản lý Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


370

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209