Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2355/BTC-CST về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu của dự án sản xuất Amôn Nitrat do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2355/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 21/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2355/BTC-CST
V/v chính sách thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu của dự án sản xuất Amôn Nitrat

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin

Trả lời công văn số 3324/MICCO-TM ngày 3/12/2012 của Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin đề nghị hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thiết bị nhập khẩu của dự án sản xuất Amôn Nitrat, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Khoản 21 Điều 5 Luật thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT: “… Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ; phần mềm máy tính…”.

- Khoản 8 Điều 3 Luật Chuyển giao công nghệ quy định “chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ”.

- Khoản 17 Điều 5 Luật thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT: “Máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ…”

- Khoản 3 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”.

Luật thuế GTGT được Quốc hội thông qua ngày 03/6/2008 sau Luật Chuyển giao công nghệ (ngày 29/11/2006). Vì vậy, căn cứ quy định nêu trên, chính sách thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT. Theo đó, đối với trường hợp của dự án sản xuất Amôn Nitrat, có Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp thì phần giá trị công nghệ chuyển giao thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (theo quy định tại khoản 21 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng), còn máy móc, thiết bị kèm theo hợp đồng chuyển giao công nghệ:

+ Nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 17 Điều 5 Luật thuế GTGT;

+ Nếu không thuộc trường hợp không chịu thuế GTGT quy định tại khoản 17 Điều 5 Luật thuế GTGT nêu trên thì máy móc, thiết bị kèm theo hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Bộ Tài chính trả lời để Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2355/BTC-CST về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu của dự án sản xuất Amôn Nitrat do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.686
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78