Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2347TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2347TCHQ/KTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Nhựa TEXTION
(25 CMT8 - Thủ Dầu Một - Bình Dương)
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 06/TEX-05 ngày 01/4/2005 của Công ty TNHH Nhựa TEXTION đề nghị được hoàn thuế cho các tờ khai nhập khẩu đã sản xuất xuất khẩu bằng bộ hồ sơ sao y bản chính do bản chính đã bị cháy và được miễn thuế nhập khẩu cho số nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu bị cháy hỏng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Để xử lý hoàn (không thu) thuế nhập khẩu đối với trường hợp thất lạc hồ sơ (bản gốc), Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4783/TCHQ-KTTT ngày 1/10/2002 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện. Trường hợp Công ty Nhựa TEXTION khai báo bị cháy, thất lạc các loại giấy tờ bản gốc (tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu, biên lai thu thuế…) và đề nghị được hoàn thuế bằng bộ hồ sơ sao y bản chính thì Cục hải quan Bình Dương căn cứ Công văn số 4783/TCHQ-KTTT nêu trên để giải quyết cho doanh nghiệp.

2. Căn cứ quy định của Luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu và văn bản hướng dẫn thực hiện Luật này thì trường hợp nguyên vật liệu nhập khẩu bị cháy hỏng không thuộc đối tượng được miễn thuế, xét miễn thuế nhập khẩu. Cơ quan Hải quan không thực hiện giám sát và xác nhận số nguyên liệu bị cháy để làm căn cứ hủy các tờ khai có nguyên liệu bị cháy. Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Công ty nhựa TEXTION thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Nhựa TEXTION, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- LĐTC
- Lưu VP (2), KTTT (3)
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2347 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về đề nghị được hoàn thuế cho các tờ khai nhập khẩu đã sản xuất xuất khẩu bằng bộ hồ sơ sao y bản chính do bản chính đã bị cháy và được miễn thuế nhập khẩu cho số nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu bị cháy hỏng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.576

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!