Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2338 TC/CST ngày 5/03/2004 của Bộ Tài chính về việc giá tính thuế bộ linh kiện xe ô tô nhập khẩu

Số hiệu: 2338TC/CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Bạch Thị Minh Huyền
Ngày ban hành: 05/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2338 TC/CST
V/v giá tính thuế bộ linh kiện xe ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:  Tổng Công ty công nghiệp ô tô Việt Nam

Trả lời công văn số 111/NVKD ngày 16/2/2004 của Tổng Công ty công nghiệp ô tô Việt Nam về giá tính thuế bộ linh kiện xe ô tô nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ; Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998, số 08/2002/TT/BTC ngày 23/1/2002 của Bộ Tài chính; Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì: Mặt hàng bộ linh kiện ô tô dạng CKD nhập khẩu thuộc danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu nên giá tính thuế nhập khẩu được quy định tại Bảng giá tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC nêu trên. Nếu giá nhập khẩu trên hợp đồng mua bán ngoại thương của hàng hoá nhập khẩu cao hơn giá quy định tại Bảng giá tối thiểu thì giá tính thuế tính theo giá hợp đồng.

Trường hợp mặt hàng chưa được quy định cụ thể tại Bảng giá tối thiểu thì Cục Hải quan địa phương xây dựng bổ sung giá tính thuế nhập khẩu. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày Cục Hải quan địa phương xây dựng giá tính thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng chưa được quy định cụ thể tại Bảng giá tối thiểu, Cục Hải quan địa phương phải báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để xem xét bổ sung Bảng giá tối thiểu.

Bộ Tài chính trả lời để Tổng Công ty được biết và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bạch Thị Minh Huyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2338 TC/CST ngày 5/03/2004 của Bộ Tài chính về việc giá tính thuế bộ linh kiện xe ô tô nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.863
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33