Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2333/TTg-KTN xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho 2015

Số hiệu: 2333/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 21/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2333/TTg-KTN
V/v xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 2327/BXD-VLXD ngày 08 tháng 10 năm 2015) và ý kiến của Bộ Công Thương (Công văn số 11202/BCT-CNNg ngày 30 tháng 10 năm 2015), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 5122/BTNMT-ĐCKS ngày 24 tháng 11 năm 2015) về việc xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho như đề nghị của Bộ Xây dựng và ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các công văn nêu trên.

2. Bộ Xây dựng thực hiện hướng dẫn xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho theo quy định; trong quá trình thực hiện lưu ý ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 5122/BTNMT-ĐCKS ngày 24 tháng 11 năm 2015.

3. y ban nhân dân các tỉnh: Yên Bái và Nghệ An giám sát chặt chẽ việc thực hiện khai thác và xuất khẩu đá khối của các doanh nghiệp và báo cáo tình hình thực hiện việc xuất khẩu định kỳ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
-
Các Bộ: CT, TN&MT;
-
UBND tỉnh Yên Bái;
-
UBND tỉnh Nghệ An;
-
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục.
Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, TKBT, V.III;
-
Lưu: VT, KTN(3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2333/TTg-KTN ngày 21/12/2015 về xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối tồn kho do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.894

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.255