Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2333/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11/7/2005

Số hiệu: 2333/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2333/TCHQ-GSQL
V/v: Hướng dẫn thực hiện  Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11/7/2005

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, Thành Phố

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11/7/2005 của Bộ Thương mại và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. Tổng cục hướng dẫn một số điểm như sau:

1. Tuyên truyền về Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11/7/2005, để Doanh nghiệp biết và thực hiện đúng.

2. Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình làm thủ tục hải quan:

a/ Khi làm thủ tục hải quan cho những lô hàng thuộc đối tượng quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11/7/2005, cần phải chú ý những điểm sau đây:

- Các doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký với Bộ Tài nguyên và Môi trường và được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận đã đăng ký;

- Việc nhập khẩu các chất thuộc Phụ lục 1-quy định tại Thông tư phải thực hiện theo giấy phép nhập khẩu của Bộ Thương mại;

- Việc nhập khẩu các chất thuộc Phụ lục 1 dạng tái chế, các chất thuộc Phụ lục 2 và việc xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất các chất thuộc Phụ lục 1, Phụ lục 2 thì doanh nghiệp phải xuất trình đăng ký có xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b/ Ngoài những thủ tục hải quan thực hiện theo quy định hiện hành, để phục vụ cho công việc thống kê số liệu hàng năm theo yêu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở quy định tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, người khai Hải quan phải kê khai chi tiết các tiêu chí sau trên tờ khai Hải quan:

- Tên chất;

- Tên hóa học;

- Công thức hóa học;

- Số ASHRAE (môi chất lạnh)

- Mã số hàng hóa.

c/ Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu tổ chức cập nhật đầy đủ và chi tiết các thông tin liên quan đến mặt hàng hóa chất như trên vào hệ thống máy tính bằng Chương trình Thu thập và Xử lý dữ liệu tờ khai.

Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố thực hiện thống nhất. Trường hợp có vướng mặc thì báo cáo, đề xuất để Tổng cục có chỉ đạo kịp thời./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ TN&MT (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2333/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11/7/2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.708

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182