Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 233/BKHCNMT-TĐC về việc thuế suất thuế nhập khẩu xe máy loại hình IKD do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Số hiệu: 233/BKHCNMT-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 31/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 233/BKHCNMT-TĐC
V/v: Thuế suất thuế nhập khẩu xe máy loại hình IKD

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2000

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

1. Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 264/VPCP - KTTH ngày 20/01/2000 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin báo cáo về việc triển khai thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 631/CP-KTTH ngày 19/06/1999 như sau:

Tại công văn 631/CP-KTTH, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường được giao nhiệm vụ phối hợp với Cơ quan chủ trì là Bộ Công nghiệp và các Bộ liên quan hoạch định chính sách, xây dựng và quản lý chương trình sản xuất và chương trình nội địa hóa, xác định phương thức và các điều kiện cụ thể để tính thuế nhập khẩu linh kiện xe máy. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã cùng với các Cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau đây:

- Đóng góp ý kiến để Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định 60/1999/QĐ-BCN ngày 08/09/1999 Quy định về yêu cầu kỹ thuật chung đối với công nghệ dây chuyền lắp ráp xe gắn máy hai bánh loại hình IKD.

- Đóng góp ý kiến về Đề án Phát triển ngành công nghiệp xe máy ở Việt Nam để Bộ Công nghiệp hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì và phối hợp với Bộ Công nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra việc thực hiện chương rình nội địa hóa tại một số cơ sở lắp ráp và sản xuất linh kiện xe máy.

2. Liên quan đến vấn đề lắp ráp, sản xuất xe máy tại Việt Nam và các kiến nghị của Hiệp hội xe đạp xe máy Việt Nam tại công văn số 27/VPHH ngày 27/12/1999, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin báo cáo thêm như sau:

2.1 Việc tính thuế nhập khẩu linh kiện lắp ráp xe máy theo tỷ lệ nội địa hóa áp dụng từ ngày 01/01/2000 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nêu tại công văn 631/CP-KTTH nói trên, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã có công văn số 3405/BKHCNMT-TĐC ngày 07/12/1999 báo cáo Thủ tướng Chính phủ các ý kiến về chính sách điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2000, trong đó kiến nghị Nhà nước chưa bắt buộc thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa ngay trong năm 2000.

2.2 Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận thấy kiến nghị của Hiệp hội xe đạp xe máy Việt Nam nêu tại công văn số 27/VPHH ngày 27/12/1999 về việc tiếp tục áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu các bộ linh kiện lắp ráp xe máy theo loại hình IKD đến hết nămn 2000 là hợp lý. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng không nên xử lý theo biện pháp như Hiệp hội xe đạp xe máy kiến nghị tại điểm 2 công văn số 27/VPHH.

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận thấy kiến nghị của Hiệp hội xe đạp xe máy Việt Nam đã được giải quyết tại Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2000.

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Tấn Dũng;
- VPCP;
- Ban VGCP
- BCN, BTC, BTM, BGTVT, BKHĐT;
- TCHQ;
- HHXĐXMVN
- Lưu VP, TĐC

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 233/BKHCNMT-TĐC về việc thuế suất thuế nhập khẩu xe máy loại hình IKD do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.260
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110