Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2326/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2326/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI - TỔNG CỤC HẢI QUAN CHÍNH SỐ 2326/TCHQ-KTTT NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ VIỆC GIẢI TOẢ CƯỠNG CHẾ HÀNG AN NINH, QUỐC PHÒNG

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 652/CP-KTTH ngày 12/7/2000 và của Bộ Tài chính tại Công văn số 4244 TC/TCT ngày 26/8/1999 về việc chưa cưỡng chế làm thủ tục hải quan đối với một số mặt hàng nhập khẩu (trong đó có hàng nhập khẩu chuyên dùng phục vụ cho an ninh, quốc phòng). Ngày 2/8/2000, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 3585/TCHQ-KTTT hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện không cưỡng chế đối với một số mặt hàng. Tuy nhiên, theo phản ảnh của một số doanh nghiệp nhập khẩu hàng chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng (đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu), thì khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu, cơ quan Hải quan địa phương quan đã thực hiện cưỡng chế làm thủ tục hải quan trong khi doanh nghiệp chỉ nợ thuế nhập khẩu các lô hàng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng thuộc đối tượng xét miễn thuế nhưng đang chờ Tổng cục hải quan xét miễn thuế.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định, tránh gây ách tắc trong hoạt động xuất nhập khẩu của các Doanh nghiệp nhập khẩu hàng phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các lô hàng nhập khẩu chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng đã về tới cửa khẩu: nếu doanh nghiệp xuất trình danh mục hàng nhập khẩu chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng do lãnh đạo Bộ chủ quản phê duyệt đã đăng ký và thống nhất với Bộ Tài chính từ đầu năm, hợp đồng nhập khẩu uỷ thác, hạn ngạch nhập khẩu của Bộ Thương mại.

2. Đối với số nợ thuế nhập khẩu của các lô hàng an ninh, quốc phòng nhập khẩu đang chờ xử lý miễn thuế: nếu doanh nghiệp xuất trình cho cơ quan Hải quan Công văn xác nhận của Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng về số nợ thuế của doanh nghiệp là nợ thuế của các lô hàng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ an ninh, quốc phòng đang làm thủ tục xét miễn thuế tại Tổng cục Hải quan (đối với các lô hàng nhập khẩu phục vụ nhiệm vụ an ninh bằng nguồn ngân sách địa phương phải có thêm xác nhận của Sở tài chính đã cấp vốn để nhập khẩu các lô hàng này) và doanh nghiệp không có các khoản nợ khác thì không cưỡng chế làm thủ tục hải quan cho các lô hàng nhập khẩu tiếp theo.

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố niêm yết công khai văn bản này tại nơi làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Hải quan tỉnh, thành phố biết và thống nhất thực hiện.

 

Đặng Thị Bình An

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2326/TCHQ-KTTT ngày 15/06/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giải toả cưỡng chế hàng an ninh, quốc phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.716

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142