Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2321/QLD-ĐK 2018 đính chính công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu

Số hiệu: 2321/QLD-ĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Huy Hùng
Ngày ban hành: 31/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2321/QLD-ĐK
V/v đính chính công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Nội dung công bố đối với thuốc trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với các thuốc nêu trên đã được công bố kèm theo Công văn số 11689/QLD-ĐK ngày 09/8/2017, Công văn s 5201/QLD-ĐK ngày 20/4/2017, Công văn số 10388/QLD-ĐK ngày 19/7/2017, Công văn số 21380/QLD-ĐK ngày 28/10/2016 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuc được công bnêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (
để b/c);
- Các Phó Cục trư
ng (đ b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (N.H).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 2321/QLD-ĐK ngày 31/01/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

MICINDROP

VD-27286-17

22/06/2022

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Neomycin sulfate

USP35

Sichuan Long March Pharmaceutical Co., Ltd

448 Changqing Road, Leshan, Sichuan 614000

China

2

MEKOPEN

VD-17125-12

17/07/2018

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Penicillin V potassium

BP2015

USP38

EP6

Sandoz GmbH

Biochemiestraβe 10 6250 Kundl Austria/Österreich

Austria

3

PENICILLIN V 400000 IU

VD-17129-12

01/08/2018

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Penicillin V potassium

BP2015

USP38

EP6

Sandoz GmbH

Biochemiestraβe 10 6250 Kundl Austria/Österreich

Austria

4

Sirô ho Antituss Plus

VD-23191-15

09/09/2020

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Sodium citrate dihydrate

DĐVN IV

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

1567, Changsheng Street, Changle, Weifang, Shandong Provine

China

5

Sirô ho Antituss Plus

VD-23191-15

09/09/2020

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Guaifenesin (Glyceryl guaiacolat)

BP2007

Zhejiang Jianfeng Haizhou Pharmaceutical Co. Ltd

Yunxi Road 147#, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang

China

6

SUMAKIN 1000

VD-19582-13

10/09/2018

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Sulbactam pivoxil

NSX

Zhuhai United Laboratories Co., Ltd.

No. 2428, Anji Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong - 519040

China

7

SUMAKIN 750

VD-20320-13

27/12/2018

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Sulbactam pivoxil

NSX

Zhuhai United Laboratories Co., Ltd.

No. 2428, Anji Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong - 519040

China

8

Stoccel P

VD-14196-11

14/12/2018

Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Aluminium phosphat gel

EP 8

SPI Pharma

Chernin du Vallon du Maire, 13240 Septemes Les Vallons, France

France

9

Carflem

VD-23201-15

09/09/2020

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Carbocistein

EP7.0

WUHAN GRAND HOYO CO.,LTD

No. 399, Luoyu Road, Hongshan District, Wuhan, Hebei No. 1, Industrial Park, Gedian Economy Development Zone, E'zhou, Hebei

China

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2321/QLD-ĐK ngày 31/01/2018 về đính chính công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.333

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!