Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2301/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng "nang rỗng cellulose dùng trong dược phẩm" do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2301/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Quang Vinh
Ngày ban hành: 27/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2301/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng "nang rỗng cellulose dùng trong dược phẩm"

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/HQCT-NV ngày 06/01/2009 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ báo cáo vướng mắc về việc phân loại mặt hàng "nang rỗng (vỏ con nhộng) làm từ dẫn xuất cellulose, dùng cho dược phẩm" do Công ty Cổ phần Dược phẩm Hậu Giang nhập khẩu thuộc các tờ khai hải quan số 01/NK/KD/TĐ ngày 02/01/2008, 146/ NK/KD/TĐ ngày 23/02/2008 và 351/NK/KD/TĐ ngày 28/05/2008 tại Chi cục hải quan Tây Đô, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 28/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện phân loại hàng hoá thì mặt hàng "nang rỗng (vỏ con nhộng) làm từ dẫn xuất cellulose, dùng cho dược phẩm", thuộc nhóm 39.23, mã số 3923.90.00.00, thuế suất 27%.

- Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra lại việc phân loại áp mã mặt hàng trên. Trường hợp phân loại khác với hướng dẫn này, dẫn đến phải truy thu hoặc truy hoàn thuế thì tổng hợp báo cáo (theo mẫu đính kèm) về Tổng cục để xử lý thống nhất. Báo cáo gửi về Vụ Giám sát Quản lý - TCHQ trước ngày 08/05/2009.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH/ TP: ....................

BÁO CÁO

Theo cv số...../TCHQ-GSQL ngày ... tháng 04 năm 2009 về phân loại mặt hàng nang rỗng (vỏ con nhộng) làm từ dẫn xuất cellulose, dùng cho dược phẩm (từ 01/01/2008 đến nay)

STT

Tên và địa chỉ doanh nghiệp

Tên hàng

Tờ khai HQ (Số, ngày)

Lượng hàng hoá nhập khẩu

Trị giá hàng hoá nhập khẩu

Mã số khai báo

Mã số HQ chấp nhận

Tổng số thuế đã thu

Số thuế phải truy thu

Số thuế phải  truy hoàn

NK

VAT

Khác

NK

VAT

Khác

NK

VAT

Khác

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ tổng hợp báo cáo

...., ngày ....... tháng ......... năm .........
(Lãnh đạo Cục HQ tỉnh, thành phố ký, đóng dấu)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2301/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng "nang rỗng cellulose dùng trong dược phẩm" do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


992
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168