Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2299/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị không thu thuế và hoàn thuế hàng nhập khẩu đã thực tái xuất từ tháng 3.2003

Số hiệu: 2299/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2299/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế NK đối với
hàng đã thực tái xuất

Hà nội, ngày 26 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CVNT/2006 ngày 15.2.2006 của Công ty TNHH TM DV Nguyên Thịnh, nội dung công văn đề nghị "không thu thuế và hoàn thuế hàng nhập khẩu đã thực tái xuất từ tháng 3.2003". Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Thời điểm nhập khẩu và tái xuất lô hàng trên của doanh nghiệp thuộc thời hiệu pháp lý của Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22.12.1998 do Bộ Tài chính ban hành. Căn cứ để xét không thu thuế nhập khẩu đối với trường hợp này được quy định tại Điểm 1.1 Mục I phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC.

- Căn cứ Mục A quyết định số 1490/TCHQ/QĐ/XNK ngày 18.11.2003 do Tổng cục Hải quan ban hành, thì thẩm quyền ban hành quyết định không thu thuế đối với trường hợp này là Tổng cục Hải quan. Tuy nhiên vào thời điểm hiện nay, việc xét không thu thuế đối với trường hợp tương tự được quy định tại Điểm I.8 phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, thì thẩm quyền quyết định thuộc Cục Hải quan địa phương.

Vậy, Tổng cục Hải quan ủy quyền cho Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai xét hoàn lại số thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng số hàng đã tái xuất của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nguyên Thịnh. Trong quá trình làm thủ tục hoàn thuế, ngoài các điều kiện được hoàn thuế quy định tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22.12.1998 của Bộ Tài chính, Cục Hải quan Đồng Nai cần lưu ý:

1. Kiểm tra kỹ hồ sơ gốc tờ khai nhập khẩu số 217/NKD/LBT ngày 17.3.2003 (tại Chi cục Hải quan Long Bình Tân) và tờ khai tái xuất của lô hàng này, để xác định rõ:

+ Số lượng hàng đã thực nhập và số tiền thuế (bao gồm cả thuế truy thu) tại tờ khai số 217/NKD/LBT nêu trên.

+ Số lượng hàng đã thực tái xuất trong lô hàng nhập khẩu theo tờ khai nhập khẩu số 217/NKD/LBT, số thuế (bao gồm cả thuế truy thu) tương ứng với lượng hàng đã thực tái xuất.

2. Căn cứ hồ sơ gốc để quyết định không thu thuế tương ứng với lượng hàng thực tái xuất thuộc tờ khai nhập khẩu số 217/NKD/LBT ngày 17.3.2003 nêu trên.

3. Trước khi hoàn thuế cho doanh nghiệp (nếu có), yêu cầu xác định chính xác số nợ thuế của Công ty TNHH TM DV Nguyên Thịnh (của các khoản khác, nếu có) để: khấu trừ theo quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24.8.2001 của Bộ Tài chính, cũng như đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai khẩn trương triển khai thực hiện.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2299/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị không thu thuế và hoàn thuế hàng nhập khẩu đã thực tái xuất từ tháng 3.2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.176

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60