Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 229/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 229/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 08/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 229/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 61/QĐ-BXD ngày 17/01/2013 về Thành lập Đoàn kiểm tra cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại các cửa sông giáp biển để xuất khẩu.

Đoàn kiểm tra đã xem xét hồ sơ dự án, kiểm tra thực tế và có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi và thống nhất về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu tại dự án nạo vét khơi thông luồng lạch khu vực Cửa Đại, xã Nghĩa An và Nghĩa Phú, huyện Tư nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi có tận thu cát nhiễm mặn của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt (tại Biên bản làm việc 01/BB-ĐKT ngày 01/02/2013).

Trên cơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra và kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 300/UBND-NNTN ngày 22/01/2013, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực Cửa Đại, xã Nghĩa An và Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (một triệu mét khối), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/6/2013. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của UBND Tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án cho phép xuất khẩu trong thời gian sau ngày 30/6/2013.

Trước khi tiến hành nạo vét, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có tọa độ nạo vét…) và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Xây dựng về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khơi thông luồng lạch của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Ngọc Việt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Tổng cục Hải quan;
- Chi cục Hải quan Quảng Ngãi; Đà Nẵng;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 229/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.355
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236