Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 228/GSQL-TH năm 2015 về thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 228/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 20/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 228/GSQL-TH
V/v thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 224/QHHN-GSQL ngày 28/01/2015 và công văn số 526/HQHN-GSQL ngày 06/03/2015 của Cục Hải quan Hà Nội báo cáo chuyển hồ sơ của 05 doanh nghiệp đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 17/03/2015, Cục Giám sát quản lý đã có công văn số 200/GSQL- TH v/v đề nghị bổ sung bộ hồ sơ công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý đối với 05 trường hợp do Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp nhận và chuyển về Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ quy định tại Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 và Thông tư 12/2015/TT-BTC để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ với Tổng cục Hải quan để được giải đáp cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 228/GSQL-TH năm 2015 về thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.872

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230