Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 228/GSQL-GQ3 năm 2019 thực hiện nghiệp vụ BIA đối với tờ khai vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 228/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/GSQL-GQ3
V/v thực hiện nghiệp vụ BIA đối với tờ khai vận chuyển độc lập

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/HQLC-NV ngày 02/01/2019 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai báo cáo về việc xử lý 04 tờ khai vận chuyển độc lập vận chuyển hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất từ Lào Cai đi Vĩnh Xương - An Giang của Công ty TNHH hàng hóa TGO Hải Phòng. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 29 Điều 1 (tiết đ4 điểm đ Khoản 1 Điều 51) Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến “đ.4) Cập nhật thông tin hàng hóa vận chuyển đến đích vào Hệ thống ngay sau khi hàng hóa được vận chuyển đến” và công văn số 471/TCHQ-GSQL ngày 06/12/2018 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa kinh doanh TNTX của Công ty TGO Hải Phòng, đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang chỉ đạo Chi cục Hải quan tỉnh Vĩnh Xương thực hiện nghiệp vụ BIA đối với 04 tờ khai vận chuyển độc lập nêu trên để tránh tình trạng tờ khai vận chuyển độc lập bị treo trên hệ thống.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để đơn vị được biết, thc hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (thay tr/lời);
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 228/GSQL-GQ3 năm 2019 thực hiện nghiệp vụ BIA đối với tờ khai vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113