Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2279/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế xe ô tô du lịch nhập khẩu

Số hiệu: 2279/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 26/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2279/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế xe ô tô du lịch nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

-Cục Hải quan Tp. Hà Nội
-Cục Hải quan Tp. Hải Phòng
-Cục Hải quan Quảng Nam

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có công văn số: 1354/TCHQ-KTTT ngày 31/3/2006 yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan Quảng Nam xác định số thuế tạm thu và thông báo số thuế tạm thu cho 15 doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc trong năm 2004 – 2005 để các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

Đến nay, thời hạn phải nộp số thuế tạm thu theo tính toán của các Cục Hải quan đã hết nhưng vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa nộp hoặc có công văn xin chấp nhận nộp thuế tạm thu đối với mặt hàng xe Prado đồng thời xin điều chỉnh mức tạm thu của các loại xe khác.

Để thực hiện nguyên tắc thu đúng, thu đủ thuế theo quy định của các Luật thuế và hoàn chỉnh hồ sơ chuyển các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm của các doanh nghiệp, yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp sau:

1. Đối với loại xe Prado, các doanh nghiệp đã chấp nhận nộp thuế theo mức tạm thu, yêu cầu các Cục Hải quan khẩn trương tổ chức thu ngay và nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Đối với các loại xe khác: Cục Hải quan địa phương phải cử cán bộ đến làm việc trực tiếp với doanh nghiệp chưa nộp để đôn đốc, áp dụng các hình thức, biện pháp kiên quyết nhằm thu được số thuế theo thông báo tạm thu kể cả việc đề nghị cơ quan ngân hàng và cơ quan thuế nội địa thu hộ.

3. Báo cáo kết quả về Tổng cục trước ngày 01 tháng 6 năm 2006 theo mẫu đính kèm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục trưởng Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố nêu trên biết và triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Trương Chí Trung – TTBTC (để b/cáo);
- Cục ĐTCBL, KTSTQ;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TÔNG CỤC TRƯỞNG
 Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2279/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế xe ô tô du lịch nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.307

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60