Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2277/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2277/TCHQ-GSQL
V/v quản lý hàng hóa xuất khẩu qua lối mở Co Sa

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Phúc đáp văn bản số 103/BC-UBND ngày 09/05/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc nêu tại trích yếu; để tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy hoạt động thương biên giới với Trung Quốc và đảm bảo công tác quản lý nhà nước chặt chẽ đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tại lối mở Co Sa, Tổng cục Hải quan chấp thuận đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn tại văn bản số 103/BC-UBND dẫn trên, cụ thể là:

1. Giao Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma:

- Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma theo đúng quy định.

- Triển khai lực lượng hải quan (gồm 02 công chức) phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng thực hiện giám sát, quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan và phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa xuất khẩu này thực xuất sang Trung Quốc tại lối mở Co Sa.

2. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện nội dung điểm 3.2 công văn số 5922/BTC-TCHQ ngày 04/05/2012 của Bộ Tài chính về việc quản lý hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc tại lối mở Co Sa.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các lực lượng Biên phòng, Công an và lực lượng chức năng liên quan thuộc tỉnh Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đảm bảo không để hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa xuất khẩu chưa làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma nhưng đã xuất sang Trung Quốc qua lối mở Co Sa.

Tổng cục Hải quan phúc đáp nội dung trên để Quý Ủy ban được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Thứ trưởng - Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Bộ Công Thương (Vụ TMMN) (để phối hợp);
- Bộ TLBP (Cục cửa khẩu) (để phối hợp);
- Cục HQ tỉnh Lạng Sơn (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2277/TCHQ-GSQL ngày 11/05/2012 về quản lý hàng hóa xuất khẩu qua lối mở Co Sa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.105

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232