Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2275/BTC-TCHQ triển khai kho hàng không kéo dài tại khu công nghiệp VSIP, tỉnh Bắc Ninh do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2275/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2275/BTC-TCHQ
V/v triển khai kho hàng không kéo dài tại KCN VSIP, tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần ALS Đông Hà Nội.
(Đ/c số 10, Đường 5, Khu công nghiệp VSIP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 10412/VPCP-KTTH ngày 19/12/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập kho hàng không kéo dài tại Khu công nghiệp VSIP, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để kho hàng không kéo dài của Công ty cổ phần ALS Đông Hà Nội tại Khu công nghiệp VSIP, tỉnh Bắc Ninh (gọi tắt là kho hàng không kéo dài VSIP) đi vào hoạt động sau khi đã hoàn thành việc xây dựng cơ bản và được cơ quan Hải quan thẩm định đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát về Hải quan. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp có nhu cầu làm thủ tục hải quan tại Khu công nghiệp VSIP được Công ty cổ phần ALS Đông Hà Nội làm thủ tục giao nhận, vận chuyển hàng hóa nhập khẩu về kho hàng không kéo dài VISP ngay sau khi hàng hóa nhập khẩu theo đường hàng không đến sân bay quốc tế Nội bài để làm thủ tục hải quan tại kho hàng không kéo dài VSIP; hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan được Công ty cổ phần ALS Đông Hà Nội vận chuyển từ kho hàng không kéo dài VSIP đến kho hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài để xuất khẩu hoặc đưa vào kho chờ xuất khẩu. Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu, thực hiện đúng quy định hiện hành.

2. Đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công ty cổ phần ALS Đông Hà Nội trong quá trình xây dựng kho hàng không kéo dài VSIP nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước về Hải quan. Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh bố trí cán bộ, công chức hải quan làm thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại kho hàng không kéo dài VISP được kịp thời nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của doanh nghiệp.

3. Giao Tổng cục Hải quan ban hành quy trình hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chưa được làm thủ tục hải quan, hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, được vận chuyển từ kho hàng không tại sân bay quốc tế Nội bài về các kho hàng không kéo dài thuộc sự quản lý của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và ngược lại.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty cổ phần ALS Đông Hà Nội triển khai và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Giao thông vận tải (để phối hợp);
- UBND tỉnh Bắc Ninh (để phối hợp);
- Tổng cục Hải quan (để thực hiện);
- Cục Hàng không Việt Nam (để phối hợp);
- Cty TNHH VSIP Bắc Ninh - KCN VSIP, Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (14).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2275/BTC-TCHQ triển khai kho hàng không kéo dài tại khu công nghiệp VSIP, tỉnh Bắc Ninh do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.424
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6