Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2273/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 22/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2273/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2273/TCHQ-GSQL NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI MÁY MÓC THIẾT BỊ, NGUYÊN LIỆU, GIẤY CUỐN THUỐC LÁ NHẬP KHẨU

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 26/02/2002, Bộ Công nghiệp đã có Thông tư số 01/2002/TT-BCN hướng dẫn cụ thể một số điểm của Nghị định số 76/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá. Trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với những mặt hàng nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 76/2001/NĐ-CP và thông tư 01/2002/TT-BCN nói trên của Chính phủ và của Bộ Công nghiệp, Cục hải quan một số tỉnh, thành phố có gặp một số vướng mắc. Để thống nhất về thủ tục hải quan đối với những lại hàng hoá nhập khẩu nói trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 76/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ và phần V Thông tư số 01/2002/TT-BCN ngày 26/02/2002 của Bộ Công nghiệp thì chỉ những doanh nghiệp có giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá (do Bộ Công nghiệp) mới được nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu các mặt hàng nêu trên để phục vụ sản xuất.

Do vậy, khi tiếp nhận hồ sơ hải quan đối với các mặt hàng nhập khẩu nêu trên, ngoài các chứng từ quy định tại điểm 2.II bản Quy định tạm thời kèm theo Quyết định số 1494/2001/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2001, yêu cầu người khai hải quan nộp và xuất trình cho cơ quan Hải quan văn bản chấp thuận của Bộ Công nghiệp (nhập khẩu máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá) hoặc văn bản thông báo kế hoạch nhập khẩu của Bộ Công nghiệp (nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá điếu).

Đối với doanh nghiệp nhập khẩu là doanh nghiệp nhập khẩu uỷ thác phải nộp và xuất trình thêm cho cơ quan Hải quan Giấy đăng ký kinh doanh với ngành nghề, ngành hàng phù hợp; Hợp đồng nhập khẩu uỷ thác.

Yêu cầu Cục hải quan các tỉnh, thành phố kết hợp với Quyết định số 1494/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2001 của Tổng cục Hải quan để quán triệt và tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh gì thêm thuộc thẩm quyền Tổng cục giải quyết thì báo cáo lãnh đạo Tổng cục Hải quan xin ý kiến chỉ đạo.

 

Đặng Văn Tạo

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2273/TCHQ-GSQL ngày 22/05/2002 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với máy móc thiết bị, nguyên liệu, giấy cuốn thuốc lá nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.313

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233