Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2273/TCHQ-GSQL năm 2015 về tính hợp lệ của C/O mẫu AI do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2273/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2273/TCHQ-GSQL
V/v tính hợp lệ của C/O

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty CP Green Feed Việt Nam
(Xã Nhựt Chánh - Huyện Bến Lức - tỉnh Long An)

Trả lời công văn số 022/2015/CVGF ngày 13/03/2015 của Công ty Green Feed về vướng mắc liên quan tính hợp lệ của một số C/O mẫu AI, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan nhận được thư thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Ấn Độ xác nhận các C/O đề cập sau do chính cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Ấn Độ cấp, cụ thể như sau:

STT

Số tham chiếu

Ngày cấp

1

AI49098352

16/3/2012

2

AI49098354

16/3/2012

3

AI49098349

16/3/2012

4

AI49098344

16/3/2012

5

AI49098346

16/3/2012

6

AI49098348

16/3/2012

7

AI49098350

16/3/2012

8

AI49098355

16/3/2012

9

AI49098356

16/3/2012

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với đơn vị Hải quan nơi tiến hành làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng và mang đầy đủ hồ sơ liên quan để được hướng dẫn, kiểm tra và xử lý cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Vũng Tàu;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2273/TCHQ-GSQL năm 2015 về tính hợp lệ của C/O mẫu AI do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.984
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122