Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 227/GSQL-GQ1 năm 2015 về thủ tục xuất khẩu hàng hóa phải kiểm dịch thực vật do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 227/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 20/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 227/GSQL-GQ1
V/v thủ tục xuất khẩu hàng hóa phải kiểm dịch thực vật

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Viên Sơn
(Địa chỉ: An Tĩnh, Liên Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng);
- Công ty TNHH Nhật Việt Đài
(Số 31, Tổ 32, Phú Thạnh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng);
- Công ty TNHH Trà Hương Núi
(Số 517 Trần Phú, B’Lao, Bảo Lộc, Lâm Đồng);

 

Trả lời công văn số 30/CV-HN ngày 05/3/2015 của Công ty TNHH Trà Hương Núi, công văn không đề số của Công ty Cổ phần Viên Sơn và Công ty TNHH Nhật Việt Đài về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Những nội dung phản ảnh, kiến nghị, đề xuất của Quý Công ty thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Quý Công ty liên hệ với cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết.

2. Căn cứ quy định tại Điều 31 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Điều 24 và Điều 37 Luật Hải quan, khoản 2 Điều 33 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì cơ quan hải quan giải quyết thông quan hàng hóa thuộc Danh mục vật thể phải kiểm dịch thực vật khi có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Để giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp xuất khẩu lô hàng có khối lượng lớn, Cục Bảo vệ thực vật có công văn số 157/BVTV-KD ngày 27/01/2015, trong đó có nêu: chủ vật thể nộp Giấy đăng ký kiểm dịch vào bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu để làm thủ tục thông quan và nộp lại bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho cơ quan hải quan trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông quan là phù hợp với quy định của pháp luật.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 227/GSQL-GQ1 năm 2015 về thủ tục xuất khẩu hàng hóa phải kiểm dịch thực vật do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.149

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81