Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2264/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 23/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2264/QLCL-CL1
V/v: lùi thời hạn áp dụng quy định đăng ký nhãn sản phẩm XK vào Braxin.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vùng.

 

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được văn bản số Nr 42/10 của Đại sứ Quán Braxin tại Việt Nam thông báo về việc Cục Thanh tra các sản phẩm có nguồn gốc động vật (DIPOA), Bộ Nông nghiệp Chăn nuôi và Cung cấp lương thực Braxin (MAPA) đã ban hành Thông tư số 32 ngày 29/9/2010 lùi thời hạn áp dụng Thông tư DIPOA/SDA số 14/10 ngày 19/4/2010 quy định về đăng ký nhãn sản phẩm có nguồn gốc động vật (bao gồm thủy sản) nhập khẩu vào Braxin đến ngày 01/01/2011 (thay vì ngày 01/10/2010 như đã nêu tại quy định này). Các nội dung khác của Thông tư DIPOA/SDA số 14/10 không thay đổi do đó đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn của Cục nêu tại công văn số 1679/QLCL-CL1 ngày 10/9/2010 về việc xuất khẩu thủy sản vào Braxin.

Cục Quản lý CL NLS&TS thông báo và đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lương Lê Phương (để b/c);
- TTr. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cơ quan CL Trung bộ, Nam bộ;
- Website của Cục;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2264/QLCL-CL1 ngày 23/11/2010 về lùi thời hạn áp dụng quy định đăng ký nhãn sản phẩm xuất khẩu vào Braxin do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.327

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!