Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2259/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc quản lý phương tiện ôtô Lào do người Việt Nam điều khiển

Số hiệu: 2259/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2259/TCHQ-GSQL
V/v: quản lý phương tiện ôtô Lào do người Việt Nam điều khiển

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2006 

 Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Quảng Trị

Phúc đáp công văn số 267/HQQT-NV ngày 03/05/2006 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc ghi ở trích yếu (bản sao kèm), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang cùng các đơn vị liên quan xây dựng và ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với ôtô XNC, TN-TX qua các cửa khẩu đường bộ. Những ý kiến đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị sẽ được cân nhắc, tiếp thu trong quá trình xây dựng văn bản. Trong khi chưa ban hành văn bản hướng dẫn mới đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị thực hiện đúng các quy định về quản lý PTVT qua lại biên giới được quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 về vận tải đường bộ Việt – Lào.

Để quản lý chặt chẽ ôtô TN-TX có thời hạn tránh lợi dụng để nhập lậu trốn thuế, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh có cửa khẩu biên giới đường bộ thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan được nêu tại công văn số 2710/TCHQ/GSQL ngày 11/7/2005 và công văn số 3343/TCHQ-GSQL ngày 19/8/2005 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị và Cục Hải quan các tỉnh biên giới đường bộ Việt – Lào biết, thực hiện./.

 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh biên giới Việt – Lào;
- Lưu: VT, GS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2259/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc quản lý phương tiện ôtô Lào do người Việt Nam điều khiển

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.281

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7