Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2253/BNN-CB hỗ trợ đầu tư kho lạnh bảo quản thủy sản xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2253/BNN-CB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày ban hành: 23/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2253/BNN-CB
V/v hỗ trợ đầu tư kho lạnh bảo quản thủy sản xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Tháp

Trả lời văn bản số 355/UBND-KTN ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc hỗ trợ đầu tư kho lạnh bảo quản thủy sản xuất khẩu; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Việc đầu tư các kho lạnh của các doanh nghiệp để thu mua cá nguyên liệu để tạm trữ lạnh các sản phẩm được áp dụng cơ chế hỗ trợ theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

1. Theo khoản 2, Điều 2 được vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, áp dụng lãi suất tín dụng đầu tư phát triển.

2. Theo khoản 3, Điều 1 miễn tiền thuê đất theo Quyết định số 57/2010/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; được Nhà nước hỗ trợ 20% kinh phí giải phóng mặt bằng, 30% kinh phí hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

3. Ngoài ra, nếu là Doanh nghiệp mới thành lập để thực hiện dự án đầu tư xây dựng kho lạnh bảo quản thủy sản tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (theo danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ) được áp dụng mức thuế suất 20% trong 10 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 4 năm tiếp theo; đối với dự án thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng mức thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo."

Để các doanh nghiệp sớm được hưởng các chính sách hỗ trợ nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các doanh nghiệp:

- Lập dự án đầu tư trình UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt để được hưởng chính sách hỗ trợ về đất, thuế của địa phương. Việc đầu tư kho lạnh các doanh nghiệp nên tham khảo, lựa chọn các tổ chức, cá nhân sản xuất kho lạnh, máy móc, thiết bị lạnh trong nước sản xuất đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố tại các Quyết định số 244/QĐ-BNN-CB ngày 10/02/2012; Quyết định số 911/QĐ-BNN-CB ngày 25/4/2012; Quyết định số 1685/QĐ-BNN-CB ngày 19/7/2012, thông tin chi tiết trên Website: www.chebien.gov.vn của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối: Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội: ĐT: 04.37711113; Fax: 04.37711125.

- Sau khi có dự án, để tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ ưu đãi đầu tư, các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 22/2012/TT-NHNN ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo triển khai.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh ĐBSCL (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2253/BNN-CB hỗ trợ đầu tư kho lạnh bảo quản thủy sản xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.943

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118