Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 225/GSQL-GQ5 năm 2019 về thực hiện thủ tục đối với phương tiện vận tải thủy nội địa xuất cảnh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 225/GSQL-GQ5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 22/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/GSQL-GQ5
V/v thực hiện thủ tục đối với phương tiện vận tải thủy nội địa xuất cảnh

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

Trả lời công văn số 5202/CHHVN-VTDVHH ngày 28/12/2018 của Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị có ý kiến về việc thực hiện thủ tục Hải quan đối với phương tiện vận tải thủy nội địa xuất cảnh tại cảng biển TP Hồ Chí Minh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

Tại điểm d khoản 2 Điều 69 Luật Hải quan quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải: “Đối với phương tiện vận tải đường sắt, đường bộ và đường sông xuất cảnh, nhập cảnh được thực hiện ngay sau khi phương tiện vận tải đến cửa khẩu nhập cảnh đầu tiên và trước khi phương tiện vận tải qua cửa khẩu xuất cảnh cuối cùng.”

Như vậy, thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải thủy nội địa xuất cảnh qua các cửa khẩu đường thủy nội địa như: Vĩnh Xương - An Giang, Thường Phước - Đồng Tháp được thực hiện một lần tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước theo quy định của Luật Hải quan nêu trên và Điều 17 Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hàng hải Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Cục hải quan TP Hồ Chí Minh, Long An, An Giang, Đồng Tháp (để p/h);
- Lưu: VT, GQ5.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 225/GSQL-GQ5 năm 2019 về thực hiện thủ tục đối với phương tiện vận tải thủy nội địa xuất cảnh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


808

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.238.169