Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2231/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với tinh dầu xá xị tạm nhập tái xuất

Số hiệu: 2231/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 20/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2231/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục hải quan đối với tinh dầu xá xị tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi:

 

- Công ty cổ phần dược phẩm nam hà
- (Số : 415 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định)

 

Trả lời công văn 17/CV-CNHN ngày 12/4/2007 của Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm XII.1.c mục 2 Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp tạm nhập tái xuất mặt hàng tinh dầu xá xị (thuộc mặt hàng cấm xuất khẩu, nhập khẩu) thì phải làm thủ tục tạm nhập và tái xuất tại cửa khẩu nhập. Hàng hoá hoặc phương tiện vận chuyển hàng hoá phải được niêm phong hải quan, doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo quản hàng hoá được niêm phong trong quá trình vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất.

2. Việc đề xuất đóng tiền bảo lãnh tại ngân hàng đối với các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng tinh dầu xá xị là không có cơ sở pháp lý để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan ;
- Lưu VT, GQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2231/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với tinh dầu xá xị tạm nhập tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.540
DMCA.com Protection Status