Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2222/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chậm nộp C/O.

Số hiệu: 2222/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 20/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2222/TCHQ-GSQL
V/v: Chậm nộp C/O.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục Hải Quan Tp.Hồ Chí Minh
- Công Ty Cổ Phần Quốc Huy Anh

 (286/4 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, Tp Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0904/CV-QHA ngày 12/04/2007 và số 1407/QHQ ngày 27/03/2007 của Công ty cổ phần Quốc Huy Anh về việc xem xét cho doanh nghiệp được nộp bổ sung C/O cho lô hàng số tờ khai hải quan 1394/NKD/KV4-1 (trong bộ hồ sơ doanh nghiệp có gửi kèm theo công văn số 871/HQTP-NV ngày 04/04/2007 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh và công văn số 720/KV4-ĐTT1 ngày 03/04/2007 của Chi cục HQCK Cảng Sài Gòn KV4), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định 01/2007/QĐ-BTM ngày 04/01/2007 về việc công bố danh mục quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực sau ngày 31/12/2006, trong đó có TTLT số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/12/2000. Trong khi chờ bổ sung sửa đổi văn bản pháp luật có liên quan đến xuất xứ hàng hoá và C/O, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố vẫn xử lý các vụ việc về chậm nộp C/O theo hướng dẫn tại mục 2 công văn số 2613/TCHQ-GSQL ngày 15/06/2006 của Tổng cục Hải quan.

2. Đối với việc nộp chậm C/O của công ty Quốc Huy Anh nêu tại 2 công văn đề cập trên, đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh xem xét lý do nộp chậm, căn cứ vào tình hình cụ thể và giải trình của người khai hải quan để giải quyết và trả lời công ty .

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/hiện)
- Cục KTSTQ, Vụ KTTT, Vụ PC, Thanh Tra.

- Trang Website Hải quan ;
- Lưu VT, SQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2222/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chậm nộp C/O.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.469
DMCA.com Protection Status