Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2220/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ nhưng mới đăng ký lưu hành được dưới 6 tháng, chạy dưới 10.000km

Số hiệu: 2220/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2220/TCHQ-KTTT
V/v: Nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Kính gửi: Công TY TNHH TM & Tư Vấn LVH
(101-1-7 Phương Mai – Hà nội)

Trả lời công văn số 6414/LVH-KD02 ngày 14/4/2006 của Công ty TNHH TM & Tư vấn LVH về việc nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ nhưng mới đăng ký lưu hành được dưới 6 tháng, chạy được dưới 10.000km. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 thì xe ô tô đã qua sử dụng có năm sản xuất tính đến thời điểm nhập khẩu không quá 5 năm được phép nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 thì "ô tô đã qua sử dụng là ô tô đã được sử dụng, được đăng ký với thời gian tối thiểu là 6 tháng và đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000km tính đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam". Như vậy, "xe ô tô đã qua sử dụng nhưng mới đăng ký được dưới 6 tháng, mới  chạy được dưới 10.000km" không được xem làm xe ô tô đã qua sử dụng mà phải xem là ô tô mới, vẫn được nhập khẩu nhưng các chế độ về giá, thuế phải áp dụng như xe mới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2220/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ nhưng mới đăng ký lưu hành được dưới 6 tháng, chạy dưới 10.000km

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.227
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213