Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 222/BCT-KV1 năm 2015 áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào cho các doanh nghiệp Lào xuất khẩu gạo sang Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 222/BCT-KV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 09/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/BCT-KV1
V/v tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Lào xuất khẩu gạo sang Việt Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bản Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào ký ngày 01 tháng 12 năm 2011 đã được gia hạn áp dụng cho các năm 2012, 2013, 2014 và hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 (sau đây gọi tắt Bản Thỏa thuận).

Tại Điều 7 Bản Thỏa thuận “trong thời hạn 90 ngày trước ngày Bản Thỏa thuận này hết hiệu lực, nếu không Bên ký kết nào đề nghị bằng văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung hoặc chấm dứt Bản thỏa thuận này, Bản Thỏa thuận sẽ được mặc nhiên gia hạn thêm một năm. Thể thức gia hạn này sẽ được tiếp tục áp dụng tương tự cho mỗi năm tiếp theo”.

Hiện nay theo phản ánh của Bộ Công Thương Lào, doanh nghiệp Lào xuất khẩu mặt hàng gạo sang Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đang bị ách tắc hàng tại cửa khẩu do Hải quan Việt Nam không áp thuế ưu đãi cho mặt hàng gạo của Lào xuất khẩu sang Việt Nam.

Trong năm 2014, Lào chỉ xuất khẩu 19.000 tấn gạo trong số hạn ngạch 70.000 tấn được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu 0% khi nhập khẩu vào Việt Nam. Do Bản Thỏa thuận đã hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 và chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện tiếp, Bộ Công Thương đề nghị quý Bộ xem xét, tạo điều kiện cho doanh nghiệp o xuất khẩu gạo sang Việt Nam tiếp tục được hưởng các ưu đãi trong Bản Thỏa thuận trong lúc chờ Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp tục gia hạn hoặc sửa đổi Bản Thỏa thuận nói trên để áp dụng trong năm 2015. (Thông tin thêm xin liên hệ Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, Điện thoại: 04.2220.5430; Fax: 04.2220.5518; Email: hanhuu@moit.gov.vn).

Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT; KV1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 222/BCT-KV1 năm 2015 áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào cho các doanh nghiệp Lào xuất khẩu gạo sang Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.946
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202