Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2219/TCHQ-BQLDAJICA của Tổng cục Hải quan về việc tạm xuất tái nhập thiết bị.

Số hiệu: 2219/TCHQ-BQLDAJICA Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Văn Tâm
Ngày ban hành: 20/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN JICA
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2219/TCHQ-BQLDAJICA
V/v: Tạm xuất tái nhập thiết bị.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi:

 

- Chi cục hải quan nội bài
- Các cơ quan hữu quan

 

Thực hiện công văn số 1500/TTg-QHQT ngày 22/09/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Ban quản lý dự án Jica thuộc Tổng cục Hải quan- đơn vị tiếp nhận dự án “Tăng cường năng lực cho đội ngũ giảng viên chủ chốt phục vụ tiến trình hiện đại hóa hành chính Hải Quan Việt Nam giai đoạn 2004-2007” do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản- JICA tài trợ được phép tiếp nhận và sử dụng thiết bị:

Thiết bị phân tích bằng huỳnh quang tia X model XRF-1800.

Để triển khai nhập thiết bị, văn phòng JICA Việt Nam đã ký 01 hợp đồng kinh tế với công ty TNHH Thiết bị 2H, số hợp đồng VT-06-0025 ngày 09 tháng 10 năm 2006 để nhập khẩu thiết bị trên với chi tiết như sau:

Tờ khai số: 223NCQ/KV3-PMD

Ngày: 26/03/2007

Hình thức nhập: Phi mậu dịch

Giấy xác nhận viện trợ số: 75/02 TC/XNVT ngày 23 tháng 03 năm 2007

Đơn vị được ủy nhiệm nhận hàng viện trợ: Công ty TNHH Thiết bị 2H

Hiện tại thiết bị này đã bị hỏng, không thể tiếp tục vận hành và không thể sửa chữa được trong nước. Do vậy, Ban quản lý dự án Jica ủy nhiệm cho Công ty TNHH Thiết bị 2H làm thủ tục tạm xuất tái nhập thiết bị trong vòng 03 tháng, với chi tiết như sau:

Tên hàng: Máy làm cung cấp nước làm mát- phụ kiện tiêu chuẩn của thiết bị phân tích bằng huỳnh quang tia X model XRF-1800.

Số lượng 01 kiện, 400kgs

Tên nhà cung cấp: Shimadzu Corporation, Japan

Kính đề nghị Quý cơ quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Thiết bị 2H thực hiện thủ tục tạm xuất tái nhập hàng.

Xin chân thành cảm ơn.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, BQLDA

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
 


 
Dương Văn Tâm 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2219/TCHQ-BQLDAJICA của Tổng cục Hải quan về việc tạm xuất tái nhập thiết bị.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.962
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49