Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2203/TCHQ-GSQL năm 2015 về nhập khẩu mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2203/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 16/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2203/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Trả lời công văn số 121/PC-TTĐT ngày 05/3/2015 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc nhập khẩu mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu trong đó có mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1681/TCHQ-GSQL ngày 02/3/2015 trao đổi với cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên đến nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được ý kiến trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau khi có văn bản trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cổng Thông tin điện tử Chính phủ biết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp)
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2203/TCHQ-GSQL năm 2015 về nhập khẩu mặt hàng vỏ sò, vỏ ốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.799
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66