Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 220/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999

Số hiệu: 220/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cầm
Ngày ban hành: 12/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 220/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 220/TCHQ-GSQL NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 1999 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU GẠO VÀ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN NĂM 1999

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ Quyết định số 250/1998/QĐ-TTg ngày 24/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999 (Tổng cục đã sao gửi tại Văn bản số 44/TCHQ-VP ngày 05/01/1999) và Thông tư số 22/1998/TT-BTM ngày 30/12/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/1998/QĐ-TTg (Tổng cục đã sao gửi tại Văn bản số 76/TCHQ-VP ngày 06/01/1999). Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm một số điểm như sau:

I. VỀ XUẤT KHẨU GẠO:

1. Các doanh nghiệp đầu mối được phép xuất khẩu gạo là những doanh gnhiệp trong danh sách kèm theo Thông tư số 22/1998/TT-BTM ngày 30/12/1998 của Bộ Thương mại và những doanh nghiệp khác nếu được Chính phủ trực tiếp cho phép hoặc theo công bố của Bộ Thương mại.

2. Căn cứ văn bản giao hạn ngạch xuất khẩu gạo (bản chính) của Chính phủ, hoặc của UBND tỉnh, thành phố, hoặc của Bộ Thương mại cấp cho doanh nghiệp được phép xuất khẩu gạo, Hải quan cửa khẩu theo dõi, trừ lùi theo quy định. Hạn ngạch xuất khẩu gạo năm 1998 chỉ được thực hiện đến 31/12/1998, các hợp đồng đã ký năm 1998 tiếp tục được thực hiện nhưng phải sử dụng hạn ngạch của năm 1999. Hạn ngạch được giao năm 1999, được thực hiện đến 31/12/1999.

3. Quý I năm 1999 các doanh nghiệp chỉ được làm thủ tục xuất khẩu 30% số lượng được giao trong văn bản giao hạn ngạch.

II. VỀ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN:

Căn cứ văn bản (bản chính) của Chính phủ, hoặc của UBND các tỉnh, thành phố, hoặc của Bộ Thương mại giao hạn mức, nhập khẩu phân bón cho các doanh nghiệp, Hải quan cửa khẩu theo dõi trừ lùi và làm thủ tục nhập khẩu. Hạn ngạch nhập khẩu phân bón năm 1998 chỉ được thực hiện đến 31/12/1998, các hợp đồng đã ký năm 1998 tiếp tục được thực hiện nhưng phải sử dụng hạn ngạch của năm 1999. Hạn ngạch được giao năm 1999 được thực hiện đến 31/12/1999.

III. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ GIẤY TỜ KHÁC TRONG BỘ HỒ SƠ HẢI QUAN ĐỐI VỚI VIỆC XUẤT KHẨU GẠO VÀ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH TẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/1998/QĐ-TCHQ NGÀY 10/3/1998 VÀ SỐ 299/1998/QĐ-TCHQ NGÀY 12/9/1998 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN.

 

 

 

Nguyễn Văn Cầm

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 220/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.134
DMCA.com Protection Status