Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 220/GSQL-GQ1 năm 2015 về nhập khẩu sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 220/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 19/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 220/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu sử dụng cho đường ng dẫn dầu hoặc khí

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 03/02/2015, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 326/HQHCM-GSQL nêu vướng mắc về việc làm thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng ống thép đúc sử dụng cho đường ng dẫn dầu hoặc khí theo Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03/12/2014 của Bộ Công Thương.

Tiếp theo đó, ngày 12/02/2015, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1443/TCHQ-GSQL trao đổi với Bộ Công Thương. Ngày 04/3/2015, Bộ Công Thương có công văn số 2123/BCT-KHCN có ý kiến: Sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu để sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc k hàng hóa đơn lẻ, không phải đường ng dẫn nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định s 11039/QĐ-BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương và Thông tư s 08/2012/TT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản của Bộ Công Thương.”

Do vậy, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2123/BCT-KHCN (gửi kèm) để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (đ b/c);
- Cục Hải quan các tnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 220/GSQL-GQ1 năm 2015 về nhập khẩu sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.463

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196