Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2196/TCHQ-KTTT về việc thực hiện theo công văn 17685/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2196/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2196/TCHQ-KTTT
V/v thực hiện theo công văn 17685/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 363/HQNA-NV ngày 2/4/2008 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An báo cáo về việc thực hiện theo công văn số 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc tham vấn, xác định trị giá tính thuế:

Căn cứ Nghị định số: 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Phụ lục I Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn xác định trị giá tính thuế của Tổng cục Hải quan theo dõi Việc thu thập thông tin, kiểm tra trị giá khai báo, tổ chức tham vấn và xác định trị giá tính thuế thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Nghệ An thực hiện kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với các lô hàng nhập khẩu theo báo cáo từ mục 1 đến mục 3 Phần II công văn số 363/HQNA-NV ngày 02/04/2008 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An theo đúng quy định. Trường hợp xác định trị giá chưa đúng theo trình tự, nguyên tắc, dữ liệu và các phương pháp xác định trị giá quy định thì Cục Hải quan Nghệ An tự ra quyết định điều chỉnh để tính toán lại số thuế doanh nghiệp phải nộp theo nội dung công văn 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007.

2. Về việc đề nghị xóa phạt chậm nộp thuế của Công ty CP ô tô Phương Trang và Công ty TNHH Nam ôtô Tổng cục Hải quan sẽ tổng hợp báo cáo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý. Để có cơ sở xem xét xử lý, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An sao gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan của 02 trường hợp nêu trên gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 25/5/2008.

3. Về việc thực hiện công tác đôn đốc nợ thuế:

- Đối với công tác đôn đốc nợ thuế đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An thực hiện theo hướng dẫn tại Luật Quản lý thuế, công văn 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007 và công văn số 5534/TCHQ-KTTT ngày 14/11/2006.

- Đối với các trường hợp mất địa chỉ không liên lạc được, đề nghị thực hiện phối hợp với cơ quan Công an theo các văn bản: 3012/QCPH/TCHQ-TCCS ngày 26/6/2003 quy chế phối hợp giữa Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính và Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an; Quyết định số 1081/QĐ-BTC ngày 6/4/2004 của Bộ Tài chính ban hành quy chế phối hợp giữa 3 ngành Hải quan – Thuế - Kho bạc và công văn số 4028/TCHQ-KTTT ngày 3/10/2005 về việc xử lý nợ đọng thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2196/TCHQ-KTTT về việc thực hiện theo công văn 17685/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.695
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238