Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2173/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế ôtô nhập khẩu

Số hiệu: 2173/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2173/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế ôtô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Đồng chí cục trưởng cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 51/CV-KD ngày 17/01/2007 gửi Văn phòng Chính phủ và công văn số 50/CV-KD ngày 17/01/2007 của Công ty XNK và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải (TRACIMEXCO) đề nghị Bộ Tài chính tháo gỡ vướng mắc về thuế nhập khẩu 03 xe ôtô do Công ty nhập khẩu ủy thác cho Nhà thầu BES thi công Quốc lộ 1A, kết thúc dự án Bộ Thương mại đã có công văn số 1692TM/ĐT ngày 06/05/2002, số 27 TM/ĐT ngày 03/01/2003 và công văn số 3807 TM/ĐT ngày 21/08/2003 cho phép Công ty TNHH ôtô Đông Sài gòn được nhập khẩu tại chỗ số xe này trước ngày 31/12/2003.

Để xử lý vấn đề này, ngày 10/01/2007 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 239/TCHQ-KTTT yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh chuyển toàn bộ hồ sơ của Công ty TNHH Đông Sài gòn sang Cơ quan Điều tra của Bộ Công an trước ngày 31/03/2007 để xem xét xử lý, đồng thời yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh rà soát lại tất cả các trường hợp nhập khẩu theo hình thức tạm nhập, tái xuất: ngày 05/02/2007 Tổng cục Hải quan tiếp tục có công văn số 822/TCHQ-KTTT đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thực hiện các nội dung Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo tại công văn số 239/TCHQ-KTTT và báo cáo Tổng cục Hải quan trước ngày 31/03/2007. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh chưa báo cáo theo đúng yêu cầu. Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thực hiện ngay một số công việc sau:

1. Báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 10/05/2007 các nộidung Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo tại công văn số 239/TCHQ-KTTT và công văn số 822/TCHQ-KTTT nêu trên.

2. Báo cáo nguyên nhân chưa hoàn thành thủ tục thông quan đối với tờ khai số 66/NK/NKDôtô ngày 25/12/2003 nhập khẩu 02 chiếc ôtô và tờ khai số 69/NK/NKDôtô ngày 30/12/2003 nhập khẩu 01 chiếc ôtô do Công ty TNHH ôtô Đông Sài gòn đăng ký mở tại chi Cục Hải quan TP.HCM KVII

Tổng cục Hải quan thông báo để đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh được biết và chỉ đạo thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2173/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế ôtô nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104
DMCA.com Protection Status