Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2172/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về giá tính thuế xe ôtô nhập khẩu

Số hiệu: 2172/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2172/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ôtô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan Tp.Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 18/CV-CT ngày 05/4/2007 của Công ty TNHH RI TA khiếu nại về việc xác định giá tính thuế đối với lô hàng 42 chiếc xe ôtô nhập khẩu tại tờ khai số: 1254/NKDO/KV3-1 ngày 29/12/2006.

Căn cứ trình tự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số: 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quyết định số: 56/2006/QĐ-BTC ngày 18/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hanh quy chế tạm thời về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đó: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 1 đối với quyết định điều chỉnh giá tính thuế thuộc Cục trưởng Cục Hải quan địa phương.

Đối chiếu với quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn khiếu nại của Công ty TNHH RI TA đến Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh để nghiên cứu và giải quyết theo trình tự và thẩm quyền quy định.

Trường hợp Công ty không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thì có quyền tiếp tục khiếu nại theo đúng quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH RI TA;
(327 Xa lộ Hà Nội – P.An Phú – Quận 2 – TP.HCM)
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2172/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về giá tính thuế xe ôtô nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.140
DMCA.com Protection Status