Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2152/TCT-HT về việc giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa gia công ủy thác xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2152/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2152/TCT-HT
V/v giải đáp chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa gia công ủy thác xuất khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH may mặc Thịnh Đạt
(Địa chỉ: Ấp Vàm, thị trấn Bến Lức – Tỉnh Long An)

 

Trả lời công văn số 03/2008 ngày 18/04/2008 của Công ty TNHH may mặc Thịnh Đạt về việc thuế suất thuế GTGT hàng hóa gia công ủy thác xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục II, Phần B, Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng quy định:

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng hóa gia công xuất khẩu …

1.1- Hàng hóa xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài kể cả ủy thác xuất khẩu, bán cho doanh nghiệp chế xuất và các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của Chính phủ như:

a- Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật Thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài.

b- Hàng hóa gia công xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài.

c- Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài”.

Tại Điểm 3.9, Mục II, Phần B, Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính nêu trên quy định:

“Mức thuế suất 10% đối với hàng hóa, dịch vụ:

3.9 Sợi, vải, sản phẩm may mặc, thêu ren; bỉm trẻ em, băng vệ sinh phụ nữ”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH may mặc Thịnh Đạt nhận gia công hàng hóa ủy thác xuất khẩu của Công ty cổ phần may mặc Robin thì không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% mà phải áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Trường hợp Công ty TNHH may mặc Thịnh Đạt đã xuất hóa đơn cho Công ty cổ phần may mặc Robin với thuế suất 0% thì:

Công ty TNHH may mặc Thịnh Đạt phải điều chỉnh lại thuế suất thuế GTGT đầu ra đối với doanh thu từ hoạt động gia công và kê khai nộp thuế vào kỳ gần nhất.

Công ty cổ phần may mặc Robin khi xuất khẩu hàng hóa được áp dụng thuế suất 0% và được kê khai khấu trừ, hoàn thuế đối với số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa gia công.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH may mặc Thịnh Đạt được biết và liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Long An;
- Vụ Pháp chế;
- Ban: PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2152/TCT-HT về việc giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa gia công ủy thác xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.183
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30