Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2147TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2147TCHQ/GSQL
V/v: giải quyết vướng mắc phân loại mặt hàng Brifisol 512 new .

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Cần Thơ

Trả lời công văn số 450/HQCT-NV ngày 6/5/2005 của Cục Hải quan TP Cần Thơ về việc xin ý kiến giải quyết vướng mắc phân loại mặt hàng Brifisol 512 new, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Đối với các tờ khai nhập khẩu mặt hàng Brifisol 512 new đã đăng ký tại Cục Hải quan TP Cần Thơ từ ngày 1/9/2003 đến ngày 30/12/2003, yêu cầu Cục Hải quan Cần Thơ thực hiện đúng theo hướng dẫn tại điểm 1 – công văn số 5898/TCHQ/GSQL ngày 3/12/2004, không phân biệt loại hình nhập khẩu.

- Đối với các tờ khai nhập khẩu mặt hàng Brifisol 512 new đã đăng ký tại Cục Hải quan TP Cần Thơ kể từ sau ngày 30/12/2003 trở đi, yêu câu Cục Hải quan Cần Thơ thực hiện đúng theo hướng dẫn tại điểm 1 – công văn 6538/TCHQ/GSQL ngày 22/12/2003.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Cần Thơ biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TCHQ
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2147 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xin ý kiến giải quyết vướng mắc phân loại mặt hàng Brifisol 512 new

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.434

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!