Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2145/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2145/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Lưu huỳnh

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng “Lưu huỳnh” nhập khẩu được Doanh nghiệp khai báo vào các mã số 2503.00.00 và mã số 2802.00.00 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính.

Mặt hàng “Lưu huỳnh” tại hai mã số nêu trên được phân biệt theo phương thức điều chế hoặc dạng tồn tại của lưu huỳnh (“thăng hoa”, “kết tủa”, “dạng keo”). Tuy nhiên, các yếu tố này không thể xác định được bằng mắt thường hay cảm quan. Theo Bộ Công thương và Bộ Khoa học Công nghệ (tại công văn số 7509/BCT-KHCN ngày 15/8/2016 của Bộ Công thương và công văn số 1889/TĐC-TC ngày 22/8/2016 của Bộ Khoa học Công nghệ) thì hiện nay chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn quốc tế (ISO), cũng như chưa xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn nào cho mặt hàng “Lưu huỳnh” nêu trên.

Để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp trong điều kiện chưa có đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn như nêu trên, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất việc phân loại như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan năm 2014:

Phân loại hàng hóa đxác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa XK, NK đxác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam.”

Trường hợp mặt hàng “Lưu huỳnh” nhập khẩu khi xem xét có thể phân loại vào cả hai mã số nêu trên (2503.00.00 và 2802.00.00) thì việc quyết định mã số cuối cùng dựa trên các căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

1 - Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (nếu có);

2 - Khai báo của Doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Bộ Công thương, Bộ KHCN (để biết);
- Cục KĐHQ, Cục KTSTQ, Vụ TTKT (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK
-PL-Hà(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2145/TCHQ-TXNK ngày 31/03/2017 về phân loại mặt hàng Lưu huỳnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


625

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130