Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2143/BTC-TCHQ xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2143/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 08/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2143/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia.
(Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

Trả lời công văn số 37/2013/CV - HG ngày 28/01/2012 của Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Việc xử lý thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia, ngày 23/01/2013 Bộ Tài chính đã công văn số 1239/BTC - TCHQ hướng dẫn thực hiện. Theo đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia thực hiện theo đúng hướng dẫn và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan trước ngày 28/02/2013.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm tra, nếu trước đó Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu đã ban hành quyết định ấn định thuế giá trị gia tăng đối với số nguyên liệu vật tư nhập khẩu Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia kê khai là sản xuất xuất khẩu chưa xuất khẩu thì tạm thời chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Trường hợp kết quả kiểm tra không đúng như Công ty kê khai thì xử lý theo đúng hướng dẫn tại công văn số 1239/BTC - TCHQ ngày 23/01/2013 của Bộ Tài chính và thực hiện cưỡng chế ngay đối với các lô hàng xuất nhập khẩu của Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn; (để báo cáo)
- Lưu: VT, TCHQ (13).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2143/BTC-TCHQ xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.456
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219