Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc xử lý thuế hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại

Số hiệu: 2141/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 22/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2141/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2141/TCQH-KTTT NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ HÀNG XK PHẢI NK TRỞ LẠI

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 và Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998;
Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 1659 TC/TCT ngày 12/4/1999 về việc xử lý thuế đối với hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại;
Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:
1. Xử lý thuế nhập khẩu đối với các trường hợp hàng đã xuất khẩu nhưng buộc phải nhập khẩu trở lại Việt Nam. Tổng cục Hải quan giao cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố giải quyết việc không thu thuế nhập khẩu đối với hàng đã xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại Việt Nam.

Cơ sở để giải quyết không thu thuế nhập khẩu: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ vào điều kiện, hồ sơ quy định tại điểm 1k, mục I phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính để hướng dẫn doanh nghiệp và xem xét xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

2. Về thuế xuất khẩu đối với hàng đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo tới các doanh nghiệp làm việc trực tiếp với Bộ Tài chính để được giải quyết hoàn thuế xuất khẩu đã nộp hoặc không thu thuế xuất khẩu (nếu hàng xuất khẩu chưa nộp thuế xuất khẩu nhưng đã thực tế nhập khẩu trở lại Việt Nam) theo quy định tại Điểm 2, mục 1 phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

Hoả Ngọc Tâm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc xử lý thuế hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.045
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5