Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2131 TCHQ/KTTT ngày 14/05/2002 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế nhập khẩu và làm thủ tục hải quan

Số hiệu: 2131TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 14/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2131 TCHQ/KTTT
V/v Xử lý nợ thuế NK và làm thủ tục Hải quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thuốc thú Y TW1
Số 8 đường Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội

 

Trả lời công văn ngày 9/5/2002của Công ty cổ phần thuốc thú y TW1 về việc tạm giải tỏa cưỡng chế làm thủ tục Hải quan đối với số nợ thuế NK theo thông báo thuế 2465/TBT ngày 5/4/2002 do nộp nhầm sắc thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 về việc hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng.

Yêu cầu Công ty đến Cục Hải quan Hải Phòng để xác nhận số tiền thuế VAT đã nộp nhầm để làm cơ sở sang Cục Thuế địa phương giải quyết hòan thuế VAT.

Trong thời gian giải quyết, để tạo điều kiện thuận lợi cho họat động sản xuất kinh doanh XNK. Tổng cục đồng ý không cưỡng chế làm thủ tục XNK hàng hóa đến 30/6/2002 đối với số nợ thuế NK : 12.082.054 đồng, với điều kiện Công ty không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng kinh doanh khác.

Tổng cục thông báo để Công ty cổ phần thuốc thú y TW1 biết và liên hệ với Cục Hải quan Hải phòng để giải quyết.

 

CỤC TRƯỞNG CỤC KT - TT XNK
Hỏa Ngọc Tâm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2131 TCHQ/KTTT ngày 14/05/2002 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế nhập khẩu và làm thủ tục hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.984
DMCA.com Protection Status