Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2126/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2126/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế.

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam (VTC)
(67B Hàm Long – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 291/CV ngày 26/5/2005 của Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam (VTC) về việc giải quyết vướng mắc về thuế XNK. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam (VTC) – MST: 0100110006) có mở tờ khai số 3409NK-KVII ngày 28/4/2005 tại Cục Hải quan Hải phòng, theo trình bày của Công ty do việc áp mã tính thuế không thống nhất giữa Hải quan và doanh nghiệp nên hiện nay doanh nghiệp vẫn chưa lấy hàng và có khiếu nại về mã số lên Tổng cục Hải quan. Hiện nay Vụ Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan đang giải quyết vướng mắc.

Trong thời gian chờ giải quyết về mã số thuế, để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của Công ty, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

- Cục Hải quan Hải phòng kiểm tra nếu lô hàng theo tờ khai 3409 nêu trên vẫn thuộc diện quản lý của Hải quan thì cho giải phóng hàng.

- Đối với các lô hàng XNK khác được tạm thời làm thủ tục đến 31/7/2005, với điều kiện:

+ Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu, đồng thời phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

+ Không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác.

+ Sau khi có ý kiến của Tổng cục Hải quan về việc áp mã số đối với tờ khai nêu trên yêu cầu Công ty phải thực hiện dứt điểm trách nhiệm nộp thuế, trường hợp không thực hiện Tổng cục Hải quan sẽ ngừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam (VTC) biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC (để b/c)
- CHQ các tỉnh, TP (để thực hiện)
- Lưu: VP, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2126/TCHQ-KTTT ngày 02/06/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc về thuế XNK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.405

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!