Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2125/TCHQ-TXNK năm 2017 phân loại mặt hàng tủ đầu giường bệnh nhân do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2125/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 30/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2125/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng tủ đầu giường bệnh nhân

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Việt.
(Đ/c: Tòa nhà Hải Âu, Tầng 9, 39B Trường Sơn, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01-2017/CV ngày 17/20/2017 của Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Việt về việc phân loại mặt hàng tủ đầu giường bệnh nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính;

Ngày 17/01/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 321/TCHQ-TXNK trả lời về việc phân loại mặt hàng tủ đầu giường bệnh nhân.

Qua xem xét mặt hàng theo giải trình của Công ty, mặt hàng nhập khẩu “tủ đầu giường bệnh nhân” không có thiết kế và đặc trưng riêng biệt để dùng trong ngành y, có thể sử dụng trong mục đích gia dụng (có công dụng chung), phù hợp với mô tả hàng hóa tại nhóm 94.03 Danh mục Hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thiết bị Y tế An Việt được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: V
T, TXNK-PL-Vân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2125/TCHQ-TXNK năm 2017 phân loại mặt hàng tủ đầu giường bệnh nhân do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


341
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74