Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2113/TCT-CS lập hóa đơn đối với hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2113/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2113/TCT-CS
V/v vướng mắc về xuất hóa đơn đối với hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Cục Thuế tỉnh Cà Mau

 

Trả lời công văn số 9972/CT-TTHT ngày 03/10/2007 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, công văn số 115/2008/CT-TTHT ngày 23/1/2008 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc lập hóa đơn đối với hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc lập hóa đơn đối với hàng xuất khẩu:

Bộ Tài chính đã có công văn số 5361/BTC-TCT ngày 20/4/2007 và Tổng cục Thuế có công văn số 3755/TCT-CS ngày 13/9/2007 hướng dẫn giải đáp trường hợp cụ thể về xuất hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu.

Theo hướng dẫn tại các công văn nêu trên, trường hợp hàng hóa xuất khẩu có đủ các điều kiện về Hợp đồng Ngoại, Tờ khai Hải quan, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhưng cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hóa không lập hóa đơn GTGT hoặc có lập hóa đơn GTGT nhưng sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, đồng thời cơ sở kinh doanh có hạch toán đầy đủ doanh thu, chi phí của hàng hóa xuất khẩu trên sổ sách kế toán thì hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp xuất khẩu được coi là có đủ điều kiện và thủ tục theo quy định để được kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa thực tế đã xuất khẩu. Cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trường hợp sau ngày 20/4/2007 (ngày ban hành công văn số 5361/BTC-TCT nêu trên), doanh nghiệp xuất khẩu đã lập hóa đơn sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu thì đề nghị Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đối với số hàng hóa thực tế xuất khẩu như hướng dẫn tại công văn số 3755/TCT-CS .

2. Về việc lập hóa đơn của hàng hóa xuất khẩu thấp hơn giá trị hàng thực tế xuất khẩu:

Tại điểm 5.1, Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế”.

Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu đã lập hóa đơn GTGT với số tiền thấp hơn giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu và sau đó cơ sở kinh doanh tự phát hiện được sai sót khi cơ quan thuế chưa có quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải xuất hóa đơn bổ sung và được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp địa phương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP;
- Vụ PC; CST;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2113/TCT-CS lập hóa đơn đối với hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.527
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78