Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2103 TCHQ-KTTT ngày 13/05/2002 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mã số cho mặt hàng hỗn hợp hoá chất để sản xuất đồ uống theo Biểu thuế NK

Số hiệu: 2103TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 13/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2103 TCHQ-KTTT
V/v: phân loại mã số cho mặt hàng hỗn hợp hóa chất để sản xuất đồ uống theo Biểu thuế NK

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4278 TC/TCT ngày 6/05/2002 của Bộ Tài chính về việc phân loại mã số cho mặt hàng hỗn hợp hóa chất để sản xuất đồ uống theo Biểu thuế nhập khẩu. Cục KTTT - XNK (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

Hiện nay, theo đề nghị của Bộ Tài chính đối với mặt hàng có thành phần gồm acid phosphoric, màu caramel, cafein, nước để sản xuất đồ uống, Tổng cục Hải quan đang có ý kiến trao đổi với Tổ chức Hải quan Thế giới.

Trong khi chờ có hướng dẫn thực hiện chính thức, đề nghị các đơn vị tạm thời thực hiện phân loại mặt hàng này vào mã số 3824.90.20 “Hỗn hợp các chất hóa học, loại dùng trong chế biến thực phẩm” quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10% (mười phần trăm).

Cục KTTT-XNK (Tổng cục Hải quan) thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2103 TCHQ-KTTT ngày 13/05/2002 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mã số cho mặt hàng hỗn hợp hoá chất để sản xuất đồ uống theo Biểu thuế NK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.948
DMCA.com Protection Status