Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 210/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế hàng hóa của Công ty POSLILAMA

Số hiệu: 210/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 210/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty POSLILAMA 
 - Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương 
 - Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 384/Vaccies-PMU ngày 9/12/2005 của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc xin giải tỏa cưỡng chế hàng hóa của Công ty POSLILAMA; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng căn cứ điểm 1.4.3 mục II phần K Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính để xem xét làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa cho Công ty POSLILAMA theo đúng quy định. Trường hợp Công ty POSLILAMA chỉ có nợ thuế của các lô hàng nhập khẩu cho dự án sản xuất 5 loại vắn xin phòng bệnh do ngân sách chưa kịp cấp tiền để nộp thuế thì cho Công ty được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đến 31/3/2006 với điều kiện Công ty không có nợ thuế quá hạn các lô hàng kinh doanh XNK khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 210/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế hàng hóa của Công ty POSLILAMA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.581
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25